VremeFinančni plan KS

Finančno delovni plan KS Dobova je Svet KS obravnaval in potrdil na svojem 3. rednem sestanku, ki je bil z dne 19.02.2019.