VremeObvestila >

Finančno delovni plan KS Dobova za leto 2017


25.4.2017

Spoštovani !

Obveščamo Vas, da je Svet KS Dobova na svojem  10. rednem sestanku z dne 30.03.2017 sprejel Finančno delovni plan KS Dobova za leto 2017, ki je priloga temu obvestilu.

Lep pozdrav.

                                                                            KS Dobova