VremeObvestila >

Finančno delovni plan KS Dobova za leto 2018


25.4.2018

Spoštovani !

V vednost  vam posredujemo  na 13. rednem sestanku Sveta KS sprejet Finančno delovni plan KS dobova za leto 2018.

l.p.

                                                        Za KS Dobova- tajnik KS:
                                                        Branko proselc