VremePREDSEDNIKI VS ZA OBDOBJE 2014 DO 2018

PREDSEDNIKI VS

1.  VAŠKA SKUPNOSTG GABRJE
 - Olga peterkoč, Gabrje, 23, dOBOVA

2. VAŠKA SKUPNOST SELA PRI DOBOVI

- Franc Majcen, Sela 85 a, Dobova

3. VAŠKA SKUPNOST MALI OBREŽ
- Jožef Šavrič, Mali Obrež 15, Dobova

4. VAŠKA SKUPNOST RIGONCE
- Zvonko Pavlin, Rigonce 20, Dobova

5. VAŠKA SKUPNOST MOSTEC
- Matjaž Savnik, Mostec 34 a, Dobova

6. VAŠKA SKUPNOST MIHALOVEC
- Vesna Supančič, Mihalovec 23, Dobova

7. VAŠKA SKUPNOST DOBOVA

- Gregor Černoga, Cvetna ulica 19, Dobova

8. VAŠKA SKUPNOST LOČE
- Ivan Kovačič, Loče 37, Dobova

9. VAŠKA SKUPNOST VELIKI OBREŽ
-  Jožef Ogorelc, Veliki Obrež 28, Dobova