VremeSvet KS

Sestava sveta KS Dobova za mandatno obdobje 2014 do 2018:


Predsednik:
MIHAEL BORANIČ, Mihalovec 58, Dobova

Podpredsednica:

BRANKA STERGAR, Sela pri Dobovi 40 a, Dobova

Člani:
GREGOR ČERNOGA, Cvetna ul. 19, Dobova
MARTIN KOVAČIČ, Selska c. 35, Dobova
OLGA PETERKOČ, Gabrje 23, Dobova
DUŠAN KOVAČIČ, Loče 28, Dobova
JOŽEF ŠAVRIČ, Mali Obrež 15, Dobova
JANKO KRULC, Mostec 47, Dobova
ZVONKO PAVLIN, Rigonce 20, Dobova
FRANC MAJCEN, Sela  pri Dobovi 85/a, Dobova
ANDREJ PINTERIČ, Veliki Obrež 69, Dobova


Delovna telesa in komisije:

KOMISIJA ZA PLAN:

1. Branka Stergar- predsednica

2. Gregor Černoga- član

3. Janko Krulc- član

Zvonko Pavlin- član

Mihael Boranič- član


KOMISIJA ZA IZBIRO IZVAJALCEV DEL, DOBAVE BLAGA:

1. Zvonko Pavlin- predsednik

2. Andrej Pinterič-član

3. Jožef Šavrič- član

4. Dušan Kovačič- član

5. Mihael Boranič- član


PROMETNA KOMISIJA:

1. Jožef Šavrič- predsednik

2. Dušan Kovačič- član

3. Bojan Poček- član

4. Franc Majcen- član

5. Boris Radanovič- član


INVENTURNA KOMISIJA:

1. Andrej Pinterič- predsednik

2. Olga Peterkoč- član

3. Martin Kovačič- član


KOMISIJA ZA PODELITEV PRIZNANJ IN PRIPRAVO PRAZNIKA KS:

1. Branka Stergar- predsednica

2. Olga Peterkoč- član

3. Gregor Černoga- član

4. Martin Kovačič- član

5. Janko Krulc- član


PROJEKTNA SDKUPINA ZA SPREMLJANJE IN KOORDINACIJO AKTIVNOSTI ZA NAČRTOVANJE HE MOKRICE:

1. Branko Proselc - predsednik

2. Zvonko Pavlin- član

3. Ivan Kovačič- član

4. Vesna čančer Supančič- član

5. Jožef Ogorelc- član

6. Matjaž Savnik- član