VremeFinančni plan KS Dobova za leto 2021

Svet KS Dobova je na svojem 10. rednem sestanku z dne 04.03.2021 sprejel Finančno delovni plan KS Dobova za leto 2021, ki ga objavljamo v prilogi.
                          
                                                      Za KS- tajnik kS:                  
                                                      Branko Proselc