VremeLoče

Gručasta vas na levem bregu Save, ki na zahodu meji na Mihalovec, na vzhodu z Rigoncami, ter severu z Dobovo, obdana s polji in travniki.

 

Ob Savi je gmajna Vrbina, kjer so v nanosih reke od l. 1923 do l. 1936 nabirali premog, ter ga odvažali v Zagreb za potrebe opekarn. V preteklosti so bili povezani z desnim bregom Save s čolnom, ki so ga uporabljali kmetje, ki so tam imeli vinograde.

 

Soočali so se tudi s številnimi poplavami.

 

Poglavitni kmetijski panogi sta kmetijstvo in živinoreja.

 

V vasi imajo lepo urejen gasilsko-godbeni dom, kjer se zbirajo člani Gasilskega pihalnega orkestra Loče, v sklopu katerega deluje tudi mažoretna skupina. Aktivno je tudi PGD Loče.