VremeO grbu

Obrazložitev razvoja grba in zastave KS Dobova


Barve:

modra predstavlja dve reki na območju KS;

zelena predstavlja gozdove in zelena polja v KS;

rumena ponazarja rodovitna polja;

mehko prelivanje zelene in modre predstavlja vodnati svet Jovsov.


Elementi:

Stilizirana ptica hkrati ponazarja tri pomembna dejstva in sicer: simbol izgnanstva, sakralne objekte na področju KS ter zaščiteno favno Jovsov.

Žitni klas je sestavljen iz devetih zrn - elementov, kar ponazarja Dobovo in osem vasi.

Stilizirana železnica ponazarja pomemben infrastrukturni del KS in njeno pomembno povezavo z evropskimi državami v Schengenskem območju.