VremeSestava sveta KS

Sestava sveta KS Dobova za mandatno obdobje 2018 do 2022:


Predsednica:
BRANKA STERGAR, Sela 40 a, Dobova

Podpredsednik:

MARJAN POLOVIČ, Rigonce  9 b, Dobova

Člani:
GREGOR ČERNOGA, Cvetna ul. 19, Dobova
MIRAN PETELINC, Selska c. 8, Dobova
JOŽE KELHAR, Gabrje Dobovi 33, Dobova
MARTIN KEŽMAN, Loče 48, Dobova
JOŽEF ŠAVRIČ, Mali Obrež 15, Dobova
JANKO KRULC, Mostec 47, Dobova
PETER HERAKOVIČ, Mihalovec 15, Dobova
ZDENKA PETELINC, Sela  pri Dobovi 92, Dobova
ANDREJ PINTERIČ, Veliki Obrež 69, Dobova


Delovna telesa in komisije:

KOMISIJA ZA PLAN:

1. Marjan Polovič- predsednik

2. Branka Stergar- član

3. Jože Kelhar- član

4. Andrej Pinterič- član

5. Peter Herakovič- član


KOMISIJA ZA UPRAVLJANJE Z DVORANO KULTURNEGA DOMA DOBOVA:

1. Andrej Pinterič - predsednik

2. Martin Kžeman- član

3. Zdenka Petelinc - član

4. Predstavnik VS Dobova


PROMETNA KOMISIJA:

1. Martin Kežman- predsednik

2. Jože Kelhar - član

3. Bojan Poček- član

4. Janko Krulc - član

5. Boris Radanovič- član


INVENTURNA KOMISIJA:

1. Andrej Pinterič- predsednik

2. Marjan Polovič - član

3. Zdenka Petelinc - član


KOMISIJA ZA PODELITEV PRIZNANJ IN PRIPRAVO PRAZNIKA KS:

1. Jože Šavrič - predsednik

2. Zdenka Petelinc - član

3. Martin Kežman član

4. Branka Stergar - član

5. Predstavnik VS Dobova- član


PROJEKTNA SDKUPINA ZA SPREMLJANJE IN KOORDINACIJO AKTIVNOSTI ZA NAČRTOVANJE HE MOKRICE:

1. Peter Herakovič - predsednik

2.  Stanko Gerjevič - član

3. Ivan Kovačič- član

4. Martin Kežman - član

5. Marjan Polovič- član

6. Branko Proselc- član

7. Andrej Pinterič- član

8. Igor Vidmar - član

9. Janko Krulc - član

10. Predstavnik VS Mostec

11. Predstavnik VS Dobova