Osrednja vsebina
Prikaz za slabovidne

Pokličite nas
07 49 67 014
Pišite nam
ks.dobova@siol.net

Obrtna cona Dobova

Obrtna cona v Dobovi se nahaja tik ob železnici, oddaljena je 6 km od AC priključka, 25 km od Zagreba ter 50 km od najbližjega letališča. Obrtna cona je v osnovi namenjena razvoju trgovskih in storitvenih, poslovnih, obrtnih, proizvodnih dejavnosti, prometu in skladiščenju. Cona je komunalno opremljena. V večini je pozidana, pozidani del pa je prav tako zaseden v celoti. 

Občina Brežice načrtuje širitev obrtne cone, v kateri bo priližno 10 hektarjev novih zazidljivih površin. Po spremenjeni namenski rabi bo Občina pristopila k izdelavi občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki bo osnova za nadaljnje komunalno opremljanje in pozidavo. 

Občina Brežice je v letu 2023 pristopila k izdelavi OPPN za poslovno cono v Dobovi in Svet KS je potrdil oziroma podal pozitivno mnenje za njeno širitev.

V skladu s predlaganim osnutkom odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev poslovne cone Dobova se poslovna cona Dobova proti jugu, preko javne poti, navezuje na regionalno cesto Brežice – Dobova, R2 420/1335.

Z izgradnjo vzhodne obvozne ceste Brežice, bo cona preko cestnih povezav oddaljena okoli 4,5 km od avtocestnega priključka in okoli 12 km od mejnega prehoda Obrežje (HR). Severno od območja, preko železnice, se nahajata območje centralnih dejavnosti, obstoječ trgovski kompleks, in gospodarska cona. Jugozahodno od območja teče potok Gabernica, v katerega se zliva naravna vrednota potok
Negot, ki prostorsko seka območje obrtne cone na dva dela (vzhodnega in zahodnega).

Obrtna cona je zaradi lokacije med Brežicami in Dobovo, bližine avtoceste in železniške postaje
Dobova zanimiva tako za lokalno gospodarstvo kot tudi za tuji trg.

Območje OPPN zajema širitev obrtne cone zahodno od cone v velikosti 9,7 ha, in širitev na vzhodno od cone v velikosti 2,2 ha.

Podjetja, ki delujejo v PC Dobova so:
NAZAJ
×
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave


Izjava o dostopnosti